Dukkehus med forhave

komposition for sprogforsker og pigegarde med hækkesaks


I tusmørket står et lysende dukkehus omgivet af en lille have.
Dukkehuset - der tager form af en videoinstallation - lyser op og ændrer sig i takt med musikken.
Musikken komponeres live udfra lydene, der opstår ved arbejdet med haveredskaberne.

I den lille have optræder video-, lyd-, og performancekunstneren Tine Louise Kortermand med haveredskaber
og poetisk sang. Elektronmusikeren Hans Sydow skaber musik på sin computer udfra de samplede lyde af have-redskaberne. Lektor og kønsforskeren Kirsten Gomard fortæller om den feminine identitet, alt imens
Odense Pigegarde spiller en flerstemmig komposition for hækkesaks.

Medbring din egen campingstol og termokande og nyd en halv times video- og musikperformance – en hybrid
imellem videoinstallation, radioteater, poetisk musik- og kunstperformance.
TEASER

Live performance.
Kongens Have 17. august 2007.
(Flashvideo, 56 Mb)
Liveperformance
fredag d. 17. august 2007 kl 22.00 - 22.30
Kongens Have, 5000 Odense C
Foto:
Peter Leth-Larsen
(pigegarde med hækkesaks)Udsnit af artikel fra magasinet
"Kvinden og samfundet", 2008.


af Marianne AsmussenTine Louise Kortermand er ude med hække-
saks og humor i sin kunstneriske diskurs om
ligestilling, sidst med multimedie værket
"Dukkehus med forhave – komposition for
forsker og pigegarde med hækkesaks" ...Hvordan handler kompositionen "Dukkehus
med forhave" om identitetsrejsen væk fra
det tavse og fremmede?

– jeg tog udgangspunkt i filosoffen
Julia Kristevas udsagn om, at en kvinde er
fremmed i egen kultur, fordi den er defineret
af mænd.

– Jeg inviterede derfor sprogforskeren
Kirsten Gomard til at indgå i værket og
holde foredrag om, hvordan vores
adfærd altid vil blive forstået i forhold
til samfundets forventninger om køn.
Jeg valgte hende både p.gr.a. hendes
forskning og hendes personlige
historie. Med sit interllekt og maskuline
udseende følte hun sig under hele sin
opvækst altid forkert i forhold til faste
normer for hvordan en pige skulle være
og se ud.

– Min idé var at invitere forskellige kvinder
til at komme og optræde i haven. Foruden
Gomard inviterede jeg Odense Pigegarde,
fordi deres tøj sætter kvinderollen i et skævt
perspektiv ved at være en blanding af den
maskuline uniform og noget utroligt feminint.


– Værket bestod af en videoinstallation, der
lignede et dukkehus af en slags. Dukkehus-
elementet valgte jeg, fordi det både er et
billede på den traditionelt definerede kvinde-
lighed og et billed på den leg, hvor pigen kan
skabe sin egen verden og bygge noget nyt op.

– Foran huset havde jeg plantet en lille have,
hvor jeg gik og arbejdede med forskellige
haveredskaber. Haveredskabslydene
genererede bestemte videobilleder, der
lyste 'dukkehuset' op, så det hele tiden
ændrede form.


Samtidigt samplede elektronmusikeren
Hans Sydow de lyde, som opstod, mens
jeg arbejdede, til musik, som jeg fortalte
og sang henover. Jeg havde osse fået
Sydow til at lave en flerstemmig
komposition for hækkesaks, som pigegarden
skulle spille som akkompagnement til én af
mine sange.
Alle disse forskellige elementer indgår i
værket. Kirstens foredrag samples og
indarbejdes til musik sammen med de
samplede lyde af hækkesaks, spadestik og græsslåmaskine og bliver til en'krop', der forstyrrer, støder mod vante rammer og
faste normer og udfordrer det konven-
tionelle billede af kvinden, som dukkehuset
associerer til.


– Det er denne komplekse, samplede 'krop',
der bliver billedet på det fremmede inden i
os, den kvindelige alien, vil jeg kalde det.
Det er den tilpassede kvinde, der kæmper
med sin indre bundethed, med den hun har
lyst til at være, men endnu ikke er, fordi
hendes kulturelt nedarvede reaktionsmønster
falder hende i ryggen.

– Det er én af de ting, mange kvinder i dag
må overkomme i deres udvikling fra at være forkerte iegen selvopfattelse til at være
rigtige. Vi slås med en fremmed bagage.ARTCRSSTST - arbejdsprocessen frem mod det endelige værk

I januar 2007 mødtes kunstnere og sprog-
forskere i tre dage for at finde svaret på
om der eksisterer et sprog, som er mere
feminint ... et sprog, der har sin egen
struktur og opbygning.
Svarene udmunder i multimedieværket
”Dukkehus med forhave” – en video-
installation, der reagerer på lydene i
musikken.

Dette møde har skabt grundlaget for
seks kompositionsprincipper, som værket
"Dukkehus med forhave" tager musikalsk
udgangspunkt i.

Projektet opføres også på Odense
Blomsterfestival og Den Fri Udstillings-
bygning af kunstnerne Hans Sydow,
Tine Louise Kortermand, sprogforskeren
Kirsten Gomard og Odense Pigegarde.

Programmet for ARTCRZZTSTen - de tre arbejdsdage - og kompositionsprincipperne
kan ses nederst på siden.– ARTCRZZTST –
”Dukkehus med forhave”
arbejdsprocessen d. 16. - 18. januar 2007


16. januar 2007 Kunstnerne mødes og afprøver set-up
17. januar 2007 (åbent for publikum)
Kl. 8.45 – 9.00 Dørene åbnes
Kl. 9.30 (10 min.) Velkomst i ’Dukkehus med forhave’ installationen.
Kunstnerne og forskerne, der deltager i crzztsten præsenterer
sig og fortæller kort om deres arbejdsfelt.
Kl. 9.40 (15 min.) Tine Louise Kortermand, billedkunstner og organisator
(Oplæg: Ideen med projektet ”Dukkehus med forhave”).
Kl. 9.55 (15 min.) Kunstnerne viser et eksempel på, hvorledes videoinstallationen
reagerer på lyde, sprog og sang. Eksemplet de præsenterer er
det som de har arbejdet med dagen før.
Kl. 10.10 (40 min.) PAUSE
Kl. 10.50 (40 min.) Susanne V. Knudsen, dr.philos., professor
Høgskolen i Vestfold/Vestfold University College, Norge
(Oplæg: Kristeva; det semiotiske/førsproglige og det
symbolske/kulturelt tillærte. Køn og sprog, inspireret af
litteraturforskningen og den mere psykoanalytiske tilgang).
Kl. 11.30 (30 min.) Cindie Aaen Maagaard, Amanuensis, sprog og kommunikation,
SDU, Odense.
(Oplæg: Stream of consciousness og Virginia Woolf).
Kl. 12.00 (60. min.)
Diskussion af de tre oplæg
Kl. 13.00 (15 min.) PAUSE
Kl. 13.15 (40 min.) Kunstnerne improviserer et eksempel på hvorledes
videoinstallationen kan reagere på lyde, sprog og sang).
Kl. 14.00 (40 min.) Mikkel Wallentin M.A., Ph.D. Forsker i Neuro-kognitiv semantik på
Århus Sygehus (Oplæg: Neural processering af sætninger med
rumlig betydning. Kønsaspektet: Findes der forskel på kvinders
og mænds sprogdannelse i hjernen?)
  Pia Quist, Adjunkt, ph.d., Nordisk Forskningsinstitut på Kbh’s universitet.
(Oplæg: Om tegnet på kroppen. Unge, identitet og sprog).
Kl. 14.40 (20.min.) PAUSE
Kl. 15.00 (40 min.) Kirsten Gomard, lektor, Institut for Historie og Områdestudier,
Afd. for Europastudierog Kønsforskning i Århus
(Oplæg: den performative/sociologiske vinkel;
kvindernesmulighed for at komme til orde, deres
betingelser i samtalen og deres kommunikative stil)
Kl. 15.40 (50 min.) Diskussion af de sidste fire oplæg, ideer og perspektiver fremlægges. Afrunding på dagen.
18. januar 2007
(fotos fra arbejdspprocessen med kunstnerne og sprogforskerne; testopstilling/prøve opførsel)
 
 
i
 
 

Kompositionsprincipper

Alle kompositionerne tager musikalsk udgangspunkt i hverdagens lyde.
Under live performancen sampler vi de lyde som opstår på scenen
(i forhaven) og komponerer dem til et stykke musik.
Teksterne bliver fremført inten som spoken words eller sang.

Teksterne og performancen er opbygget udfra nogle af nedenstående principper:
(Alle kompositionerne forudproduceres på computer og under live-opførelsen improviseres og arbejdes udfra de færdige partiturer).
Princip 1: ‘hemmelige sange’

For totusind år siden opfandt en kinesisk konkubine et sprog kaldt “Nüshu”. “Nüshu” var et sprog som kun kvinder lærte. Det blev videreført fra mund til mund fra mor til datter. Under kulturrevolutionen blev det forbudt at tale sproget og det uddøde næsten. Som de kinesiske kvinder, vil jeg fortælle om kvinders forbudte følelser og de hemmeligheder som ingen må vide noget om. Det nye sprog opstår ved at teksten samples og dekonstrueres til ukendelighed således at nye ord opstår.

Princip 2: ‘Udfordre dukkehuset og haven’
Et dukkehus vækker associationer til et traditionelt definereret feminint sprog … men også til leg … I legen kan man fantasere og nedbryde kulturelle normer. Man kan mutere og skabe sig selv, som man har lyst til at være. Man kan ‘gøre sit køn’ (jvf. sprog-forskeren Pia Quists oplæg). Jeg vil interviewe nogle børnehavebørn og spørge pigerne hvordan de kunne tænke sig at være, hvis de helt selv kunne bestemme. Udfra deres udsagn vil jeg skabe en ny sang. Eventuelt som et modstykke til sangen “Se min kjole”.

Princip 3: ‘socialfeminin’
Jeg kommer fra en slægtsgård på Syd Fyn. Min oldemor dyrkede en prydshave nede ved skovbrynet. Meningen med haven var at alle i sorgnet kunne komme og synge fællessang og høre foredrag under åben himmel om søndagen.
Som min oldemor gjorde det, skaber jeg et socialt rum for sang og foredrag. Et eksempel på en ’fællessang’ kunne
være at jeg sætter publikum til at skrælle æbler, gulerødder, hakke persille med mere til en salat. Vi sampler publikums tilberedningslyde, som komponeres til underlægningsmusik for en slampoetry om min oldemor og hendes bevæggrunde for at lave en sådan have. (Gæstemusiker: harmonikaspilleren Verner)

Princip 4: ‘Maskuline kvinder’
Jeg vil invitere sprogforskeren Kirsten Gomard til at komme og holde et foredrag om en oplevelse hun havde i Kina,
hvor hun på grund af sin højde og korte hår blev antaget for at være mand. Hendes foredrag skal tage udgangspunkt
i hvordan man altid vil blive læst på en bestemt måde udfra samfundets kulturelle normer. Under hendes foredrag arbejder jeg i haven og Hans Sydow sampler foredraget og lydene. Foredraget udvikler sig fra et almindeligt foredrag
til en komposition og sang om det ikke at blive forstået.

Princip 5: ‘Feminine dilemmaer’
Jeg vil interviewe mænd og kvinder og spørge om hvad de synes er feminint ved dem selv, om deres dilemaer ved
deres egen femininitet. Interviewene omskrives til en sang.

Princip 6: ‘Legen med sproget og nye strukturer’

Jeg vil arbejde med en tekst udfra ideen om stream of consciousness. Viginia Woolf blev kritiseret i sin tid af hendes mandlige kollegaer for at hendes noveller manglede tæthed og hendes alt for flydende struktur forsøgte at efterligne en poesiform, der greb hist og pist ud efter hverdagslivets tilfældige hændelser. Jeg ser denne kritik som et tegn på – og mulig vinkel på – at kvindens sprog har en anden struktur. – I alle tilfælde havde Virginia Woolf et andet synspunkt omkring brugen af fortællerteknik og sprog end de fleste mandlige kollegaer havde på daværende tidspunkt.
(Gæstemusikere: Odense Pigegardes rymtegruppe). Kompositionen og sangen bygges op omkring et beat, der skabes af pigegarden som laver hækkesakse rytmer.

Princip 7: ‘Kvinder med hækkesakse og deres indre tanker’
Jeg vil invitere Odense Pigegarde til at udskifte deres instrumenter med hækkesakse, og bede Hans Sydow
komponere en slags hækkesakse stomp, som skal være akkompagnement for en popsang. Popsangens tekst skal
handle om pigernes ønsker for deres egen fremtid. Jeg beder pigerne skrive dagbog i en uge og udfra dagbogs-
teksterne komponerer jeg en fremtidens popsang om unge pigers ønsker.11. Maj 2007     Temaudstillingen “Speak-up”
..    .(Den Fri Udstillingsbygning i København)

.........Liveopførsel med kunstnerne
Hans Sydow, Tine Louise Kortermand, .........    sprogforskeren Kirsten Gomard samt Odense Pigegarde på hækkesaks.
 

Videoinstallationen på temaudstillingen
"Speak up", Den Fri Udstillingsbygning
i København

Se mere HER >>>
Fakta/info
I januar 2007 mødtes kunstnere og sprogforskere i tre dage for at diskutere det feminine sprog og den feminine identitet.

Siden mødet i januar har billedkunstneren, sangeren og komponisten Tine Louise Kortermand samarbejdet med elektronmusikeren Hans Sydow samt kønsforskeren Kirsten Gomard fra Århus Universitet. Samarbejdet har båret frugt i form af multimedieværket ”Dukkehus med forhave”.

Tine Louise Kortermand som er kunstneren og ophavskvinden bag værket, arbejder i et mix imellem sang, video og kunstperformance. Videoinstallationen, sangene og musikken i "Dukkehus med forhave", som hun har komponeret i
samarbejde med Hans Sydow, tager tematisk udgangspunkt i Kirsten Gomards mangeårige forskning omkring køn og kultur. Desuden har Tine Louise Kortermand komponeret en del af sangteksterne på baggrund af otte forskellige
pigers dagbøger.

Fredag den 17. august klokken 22.00-22.30 kan publikum slå deres egen medbragte campingstol op, sætte sig til
rette i forhaven i tusmørket og lade sig indhylde af video- og lydværket.

På denne aften vil Odense Pigegarde ligeledes gæsteoptræde med hækkesaks.


Tid & Sted
:


Liveperformance og videoinstallation 12. maj - 3. juni 2007
Temaudstillingen "Speak-up", Den Fri Udstillingsbygning, København

Liveperformance fredag d. 17. august 2007 kl 22.00 - 22.30
Odense Blomsterfestival, Kongens Have, 5000 Odense C


Kunstnerne:

Hans Sydow; komponist, elektronisk musiker, organist og underviser i musikformidling/
TONESPACE på VKM. Modtager af Statens Tonekunstudvalgs 3-årige arbejdslegat i 2007.
(www.resonance.dk)

Tine Louise Kortermand; komponist og billedkunstner, der kombinerer spoken words, postpunk-
og dreampop med video- og kunstperformance (www.kortermand.dk). Har egne udgivelser i
Japan og USA (www.rumskib.org). Modtager af Statens Tonekunstudvalgs arbejdslegat i 2007.


Sprogforskeren:
Kirsten Gomard; Lektor for Institut for Historie og Områdestudier, Afd. for Europastudier og
Kønsforskning i Århus.


Projektet blev organiseret af kunstforeningen Granat/"Speak-up"

Tak til fonde og sponsorer
Granat; Odense Kommunes Kultursekretariat, Dansk Metal Copy-Dan-Midlerne,
Den Danske Bank – Danske Initiativpuljer, Odense Blomsterfestival,
BAUHAUS havecenter samt LO's Kunstnerlegat og Kunstrådets Billedkunstudvalg.