Hyldest til Linné – transmission vandrende pinde.


Botaniker og zoolog Carl von Linné levede i 1800-tallet. Han er kendt for at have
indsamlet planter og kategoriseret dem i arter og familier. I dag anses Linné for
at være fader til den moderne økologi.


Hyldest til Linné
  Komposition for vandrende pinde, vokal, loopstation og elkeddel ... blandt andet.


”Hyldest til Linné” er komponeret efter princippet konkretmusik, hvor hverdagslyde er samplet
og sat i et musikalsk forløb, i en stream of consiousness. – Som vand, der pibler ind i alle revner
og sprækker. En bevægelse i alle retninger. Flere lag. En hjerne i tværsnit; en oplagring af fortid,
nutid, fremtid, drift, elektroniske impulser. Som billeder oven på hinanden i et gammelt rodet
fotoalbum.

Jeg har brugt ”Brunemark” – en bog af Tal R. udgivet på spacepoetry – som partitur for
kompositionen. Bogen består udelukkende af underlige havefotos. Ud fra disse fotos har jeg
skrevet kompositionen. Fotografiernes stemning udtrykker den forestilling jeg har om Linné,
der i 1800-tallet gik rundt oppe i Nord-Sveriges skove, for at finde planter. Jeg forestiller mig,
at hans liv nærmest smeltede sammen med naturen.

Det væsen, jeg kunne forestille mig kommer tættest på en sådan ’økologisk-Linné’ tilstand er
de vandrende pinde! – De er smeltet så meget sammen med planteriget, at det kan være svært
at se forskellen imellem dyrerige og planterige.Hyldest til Linné”Hyldest til Linné – transmission vandrende pinde” er en 30 minutters lydperformance med
dansende vandrende pinde, der bliver filmet og transmitteret på monitor. (Når man spiller
meget dybe drone toner begynder de vandrende pinde at gynge rytmisk ... som om de danser).

Formmæssigt placerer kompositionen ”Hyldest til Linné” sig et sted imellem poetisk radioteater,
konkretmusik, spoken words og lyrisk sang om vand, liv og planter.Udsnit af 45 minutters
live performance af
Tine Louise Kortermand

"Hyldest til Linné"
Komposition for vokal,
loopstation og elkeddel
24. april 2009Nummeret er oprindeligt
komponeret i 2007 til en videnskabsteaterforestilling.
Komposition, tekst og sang
af Tine Kortermand.
Arrangement af elektron-
musikeren Hans Sydow.
  (3:30 min. Flash video, 22 mb)


Optrædende:
Komposition, tekst og sang: Tine Louise Kortermand
Dans: 7 vandrende pinde

Tid og sted:

  • 26. juni 2009Jazz elektronisk festival ”Club OFF”, kulturmaskinen, Odense
  • 24. april 2009, Galleri Rasmus, Odense (Carl Von Linné tema-udstilling)
..........
...............................